ANUNT EXPROPIERI

administrator 10.09.2020

- Proces verbal, incheiat azi 10 ianuarie 2024 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - a Hotararii nr. 9/10.01.2024 a comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vedera acordarii despagubirilor pentru imobilele expropriate, afectate de proiectul lucrarii  de utilitate publica "Construire Spital Judetea de Urgenta".

- Proces verbal, incheiat azi 5 octombrie 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - a Hotararii nr. 468 privind  aprobarea coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica privind "Asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, precum si a accesului nemotorizat in zona statiunii turistice de interes local Secu", adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 26.09.2023

- Hotararea nr. 468 din 26.09.2023 privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica privind "Asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, precum si a accesului nemotorizat in zona statiunii turistice de interes local Secu"

- Proces verbal, incheiat azi 15 SEPTEMBRIE 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - a Hotărârii nr. 8/12.09.2023 a Comisiei de verificare a dreptului de proprietatea sau a altor drepturi, în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele expropriate, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică privind  "Construire Spital Judetean de Urgenta" aprobat prin H.C.L. nr. 293 din 21.06.2023

- Proces verbal, incheiat azi 1 SEPTEMBRIE 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - a unui numar de 7 (sapte) Hotărâri si 7 (sapte) Procese Verbale) ale Comisiei de verificare a dreptului de proprietatea sau a altor drepturi, în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele expropriate, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică privind  "Realizare unei legaturi intre nucleele urbane Govandari si Centrul Civic din Municipiul Resita" aprobate adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 31.08.2023

- Proces verbal, incheiat azi 1 SEPTEMBRIE 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - a Hotărârii nr. 1/31.08.2023 a Comisiei de verificare a dreptului de proprietatea sau a altor drepturi, în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele expropriate, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică privind  "Construire Spital Judetean de Urgenta" aprobat prin H.C.L. nr. 293 din 21.06.2023

- Proces verbal, incheiat azi 16 august 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - Anunt exproprieri - a dispozitiei nr. 1338 din 16.08.2023, privind EXPROPRIEREA imobilului propriete privata, afectate de coridorul de expropriere, al lucrarilor de unitate publica privind "Construire Spital Judetean de Urgenta" aprobat prin H.C.L. nr. 293 din 21.06.2023

- Proces verbal, incheiat azi 18 iulie 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - Anunt exproprieri - a dispozitiei nr. 1279 din 18.07.2023, privind EXPROPRIEREA imobilelor propriete privata/publica, afectate de coridorul de expropriere, al lucrarilor de unitate publica privind "Realizarea unei legaturi intre nucleele urbane Govandari si Centru Civic din Municipiul Resita" aprobat prin H.C.L. nr. 164 din 06.04.2023 modificata prin HCL nr. 226 din 16.05.2023

Proces verbal, incheiat azi 14 iulie 2023 cu ocazia aducerii la cunostinta publica - Anunt exproprieri - a dispozitiei nr. 1278 din 14.07.2023, privind EXPROPRIEREA imobilelor propriete privata/publica, afectate de coridorul de expropriere, al lucrarilor de unitate publica privind "Realizarea unei legaturi intre nucleele urbane Govandari si Centru Civic din Municipiul Resita" aprobat prin H.C.L. nr. 164 din 06.04.2023

- Proces-verbal din data de 21 octombrie 2022 incheiat cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 1 (unu) hotarare si 1 (unu) proces verbal "pentru stabilirea despagubirilor", a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru expropiere sau a altor drepturi reale, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Resita" - Tronson 231 - Aductiune Lunca Barzavei, adoptata in sedinta comisiei intrunita la data de 21.10.2022.

- Proces-verbal din data de 12 septembrie 2022 incheiat cu ocazia aducerii la cunostinta publica a Hotararii nr. 1/09.08.2022 pentru constatarea dreptului de proprietate si a Procesului Verbal nr. 1/09.09.2022, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropriate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Legatura rutiera intre artera principala a Resitei si Parcul industrial de Regenerare Urbana Mociur, in vederea extinderii transportului in comun Faza2" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 09.09.2022.

- Dispozitie privind EXPROPRIEREA imobilului proprietate privată, afectat de coridorul de expropriere, al lucrării de utilitate publică privind "Legătura rutieră intre artera principală a Resitei şi Parcul Industrial si Zona de Regenerare Urbană Mociur, in vederea extinderii transportului in comun Faza 2", aprobat prin H.C.L. nr. 309/28.06.2022

- Proces-verbal incheiat azi 10 decembrie 2021 cu ocazia aducerii  la cunostinta publica pe site-ul institutiei www.primariaresita.ro a unei hotarari si a unui proces verbal "pentru stabilirea despagubirilor", a comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor. Afectate de proiectul de interes public local " construire legatura rutiera Nicolae Balcescu cu strada Bilefeld in municipiul Resita".

- Proces-verbal incheiat azi 04 octombrie 2021 cu ocazia aducerii la cunostinta publica pe site-ul institutiei www.primariaresita.ro a unui numar de 3 (trei) hotarari si 3 (trei) procese verbale "pentru stabilirea despagubirilor", a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropriate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Legatura rutiera intre DN 58-Valea Terovei, in municipiul Resita Tronsonul 1 - Deviere conducta Transgaz" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 01.10.2021.

- Proces verbal incheiat azi 30 septembrie 2021 cu ocazia afisarii la sediul Primariei Municipiului Resita si pe site-ul institutiei www.primariaresita.ro a unui numar de 3 (trei) notificari privind intentia de expropriere a unor terenuri, afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de interes public local, conform H.C.L. nr. 258/2020

- Dispozitie privind EXPROPIEREA imobilelor proprietate privata, afectate de coridorul de expropiere, al lucrarilor de utilitate publica privind "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Resita- - Tronson 231 - Aductiune Lunca Barzavei"

- Dispozitie privind EXPROPIEREA imobilelor proprietate privata, afectate de coridorul de expropiere, al lucrarilor de utilitate publica privind "Construire legatura rutiera Nicolae Balcescu cu strada Bielefeld in municipiul Resita", aprobat prin HCL Resita nr.237/03.07.2020

- Proces verbal incheiat azi 9 septembrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 8 (opt) hotarari "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Construire legatura rutiera Nicolae Balcescu cu strada Bielefeld in municipiul Resita" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 02.09.2020

Proces verbal incheiat azi 22 septembrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 3 (trei) hotarari "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Construire legatura rutiera Nicolae Balcescu cu strada Bielefeld in municipiul Resita" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 16.09.2020

Proces verbal incheiat azi 16 octombrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 2 (doua) hotarari "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Construire legatura rutiera Nicolae Balcescu cu strada Bielefeld in municipiul Resita" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 14.10.2020

Proces verbal incheiat azi 27 octombrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a Dispozitiei nr.1184 din 27 octombrie 2020 privind EXPROPIEREA imobilelor proprietate privata afectate de coridorul de expropiere, al lucrarilor de utilitate publica privind "Legatura rutiera intre DN 58 - Valea Terovei, in municipiul Resita" Tronson 1 - Deviere conducta Transgaz aprobat prin HCL Resita nr.258/30.07.2020

Hotararea nr.258 din 30 iulie 2020 privind aprobarea declansarii procedurii de expropiere a unor imobile, proprietate privata, reprezentand terenuri ce se afla in coridorul de expropiere al lucrarii de utilitate publica privind construire "Legatura rutiera intre DN 58 - Valea Terovei, in municipiul Resita" Tronson 1 - Deviere conducta Transgaz

Proces verbal incheiat azi 14 decembrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 2 (doua) hotarari "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Construire legatura rutiera Nicolae Balcescu cu strada Bielefeld in municipiul Resita" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 09.12.2020

Proces verbal incheiat in 22 decembrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 4 (patru) hotarari si 4 (patru) procese-verbale "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Legatura rutiera intre DN 58 -Valea Terovei, in municipiul Resita" Tronsonul 1 - Deviere conducta Transgaz" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 17.12.2020

Proces verbal incheiat in 30 decembrie 2020 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 3 (trei) hotarari si 4 (patru) procese-verbale "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Legatura rutiera intre DN 58 -Valea Terovei, in municipiul Resita" Tronsonul 1 - Deviere conducta Transgaz" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 29.12.2020

Proces verbal incheiat in 12 februarie 2021 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 3 (trei) hotarari si 3 (trei) procese-verbale "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Legatura rutiera intre DN 58 -Valea Terovei, in municipiul Resita" Tronsonul 1 - Deviere conducta Transgaz" adoptate in sedinta comisiei intrunita in data de 11.02.2021

- Proces verbal incheiat in 12 februarie 2021 cu ocazia aducerii la cunostinta publica a unui numar de 1 (unu) hotarare si 1 (unu) proces-verbal "pentru stabilirea despagubirilor, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, in vederea acordarii despagubirilor pentru imobilele expropiate, afectate de proiectul lucrarii de interes public local "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Resita" - Tronsonul 231 - Aductiune Lunca Barzavei adoptata in sedinta comisiei intrunita in data de 12.02.2021