CREȘA BANATUL MONTAN

Instituție publică de interes local aflată în subordinea Consiliului Local, înființată în urma OUG 100/2011 privind modificarea și completarea Legii educației naționale, care reglementează nivelul antepreșcolar ca fiind parte a sistemului național de învățământ - creșele devenind astfel unități de educație timpurie antepreșcolară.
Dan Alexandru Leica 22.09.2022
Instituție publică de interes local aflată în subordinea Consiliului Local, înființată în urma OUG 100/2011 privind modificarea și completarea Legii educației naționale, care reglementează nivelul antepreșcolar ca fiind parte a sistemului național de învățământ - creșele devenind astfel unități de educație timpurie antepreșcolară.

 

 

 

 

 

 

Creșa Banatul Montan este o instituție publică de interes local aflată în subordinea Consiliului Local, înființată în urma OUG 100/2011 privind modificarea și completarea Legii educației naționale, care reglementează nivelul antepreșcolar ca fiind parte a sistemului național de învățământ - creșele devenind astfel unități de educație timpurie antepreșcolară.

Creșa Banatul Montan are în subordine 3 creșe pe raza municipiului:
Creșa Semenic - Str.Sportului, Nr.2G
Creșa Floarea Soarelui - Aleea Breazova, Nr.5 (în curs de renovare - relocată pe Str.Făgărașului Nr.12)
Creșa Dumbrava Minunată - Aleea Bazna, Nr.1 (în curs de renovare - relocată pe Str.Făgărașului Nr.12)


ORAR ZILNIC
LUNI - VINERI
07:15 - 8:15   - Primirea copiilor
15:30 - 16:45 - Predarea copiilor


CONTACT
Compartimentul contabilitate, resurse umane și administrativ
Str. Sportului, Nr.2G
Tel: 0770900251
E-mail: crese@primariaresita.ro


ÎNSCRIEREA ÎN CREȘE
Înscrierea în creșe se face conform precizărilor și calendarului specific transmise anual de Ministerul Educației.
În mod excepțional, în funcție de locurile disponibile în creșe, se primesc înscrieri și în timpul anului școlar.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREȘĂ:

-    Copie certificat naştere copil;
-    Copie B.I./C.I. părinţi/reprezentanți legali, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
-    Adeverință de la angajator pentru părinții/reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;
-    Adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
-    Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit/ă conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maxim 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.
La înscrierea în creșe nu se percep taxe. Părinții/reprezentanții legali sunt obligați, conform legii, la plata unei contribuții lunare/contribuție de hrană, în cuantum de 10 lei/zi.

MODEL CERERE ÎNSCRIERE ÎN CREȘĂ

Prepararea hranei pentru copiii din toate creșele aflate în subordinea Creșei Banatul Montan se face în bucătăria Cantinei Municipale, conform unui  meniu adaptat vârstei, asigurându-se un aport caloric şi nutritiv în conformitate cu recomandările şi reglementările în vigoare, meniu propus de personalul medical și supervizat de medicul pediatru.