ȘCOALA DUALĂ

administrator 25.10.2017

Formă a învățământului profesional și tehnic organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, în baza contractelor de parteneriat și de pregătire practică, facilitând implicarea acestora în mecanismele decizionale ale școlii.

Încă din septembrie 2016, la inițiativa Primăriei Municipiului Reșița, a fost semnat PACTUL PENTRU ȘCOALA DUALĂ între municipalitate, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și liceele cu profil tehnologic din oraș, în prealabil fiind cercetată piața muncii și solicitate ofertele de calificări de care au nevoie operatorii economici din oraș.

După aprobările de către ISJ și ministerul de resort a numărului de clase, s-a asigurat pregătirea cadrului optim și a demersurilor necesare implementării învățământului profesional de tip dual în Municipiul Reșița pentru anul școlar 2017-2018. În data de 29 septembrie 2017 a fost inaugurată Școala Duală Reșițeană, cu prima serie de elevi.

Obiective

 • corelarea ofertei de formare inițială din învățământul profesional și tehnic cu cererea pieței muncii;
 • dezvoltarea unei cariere profesionale atractive pentru tineri, ca alternativă la cariera academică;
 • asigurarea pentru economia  regională a unor absolvenți care să aibă competențele cerute pe piața muncii, inclusiv competențe transferabile care să-i facă flexibili și mobili, cu șanse crescute de ocupabilitate, în contextul societății bazate pe cunoaștere; 
 • îmbunătățirea rețelei școlare cu unități moderne și performante, cu resursă umană calificată;
 • dezvoltarea unei zone generoase pentru investitori de calitate;
 • repopularea orașului, prin atragerea tinerilor de pretutindeni.

 

Facilități pentru elevii din învățămândul dual

 • Bursă de 200 lei de la stat;
 • Bursă de 200 lei de la agentul economic;
 • Pentru cei care stau în cămine școlare și nu sunt din Reșița: cazare și masă gratuite;
 • Masă caldă la practică;
 • Transport la și de la locul de practică;
 • Vestimentație de practică;
 • Asigurare;
 • Rechizite școlare;
 • La finalizarea studiilor prioritate la angajare.

 

Unitățile școlare partenere