ELIBERAREA CARDULUI - LEGITIMAŢIE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT

administrator 21.11.2017

beneficiază de prevederile stipulate în legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Acte necesare

  • Copie de pe actul de identitate;
  • Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există diferenţe de nume între actul de identitate şi certificat se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;
  • 2 fotografii color  ¾ cm;
  • Cerere tip eliberată de funcţionarii Compartimentului Parcări.