ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE

administrator 21.11.2017

Acte necesare

  1. Copie act de identitate al solicitantului;
  2. Copie talon, carte de identitate autovehicul;
  3. Adeverinţă din partea firmei (în cazul persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţă în apropierea parcării care au în folosinţă autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice);
  4. Contract de comodat.

Observații: Solicitantul unei rezervări trebuie să deţină în proprietate autovehiculul, iar domiciliul/reşedinţa să fie în zona parcării publice.