MEDIU

administrator 10.10.2017

Compartiment pentru Protecția Mediului

Atribuțiile compartimentului sunt:

  • verifică salubrizarea municipiului (străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, alei, zone verzi, maluri cursuri de apă, platforme colectare deșeuri) și activitățile desfășurate de operatorii de salubritate S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. și S.C. Supercom S.A. conform graficelor aprobate;
  • organizează și urmărește colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE);
  • urmărește colectarea selectivă a deșeurilor;
  • ia măsuri pentru desființarea depozitelor necontrolate de pe raza municipiului Reșița;
  • coordonează activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare de pe raza municipiului Reșița;
  • eliberează autorizații pentru tăierea arborilor de pe domeniul public și privat al Municipiului Reșița;