COMISII DE SPECIALITATE

privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reşiţa
administrator 15.02.2021
 1. Comisia de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
  • SINCULEȚ Emanuel Silviu - PREȘEDINTE
  • DINU Gabriel - SECRETAR
  • BORZA Alexandru - MEMBRU
  • BURTEA Dragoș Ciprian - MEMBRU
  • HURUIALĂ Tom Lucian - MEMBRU
 2. Comisia de organizare, dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
  • MATICHESCU Bogdan Nicolae - PREȘEDINTE
  • PREDESCU Radu Dan - SECRETAR
  • CHIOSA Mădălina-Miruna - MEMBRU
  • MLADIN Nelu - MEMBRU
  • MUHU Iancu Marian -MEMBRU
 3. Comisia pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
  • DACICA Adrian Laurențiu - PREȘEDINTE
  • MEZA Daniel - SECRETAR
  • CONSTANTIN Adrian Daniel - MEMBRU
  • SILADI Raul Andrei - MEMBRU
  • BĂLĂNESCU Ioan - MEMBRU
 4. Comisia pentru proiecte-programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
  • PEIA Lucia Elena Carmen - PREȘEDINTE
  • QUINT Felicia - SECRETAR
  • CIUREL Lenuța - MEMBRU
 5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
  • MIHALCEA Silvana Ioana - PREȘEDINTE
  • ROȘU Ovidiu - SECRETAR
  • BOROBAR Ion Aurică - MEMBRU