CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE CARAŞ-SEVERIN

administrator 14.12.2017

Coordoneaza si îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan județean, activitatea așezămintelor culturale: 

  • sprijină activitatea așezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor și al perfecționării personalului de specialitate; 
  • editeaza și difuzează publicații în domeniul educației permanente pentru rețeaua județeană a așezămintelor culturale; 
  • realizează programe de educație permanentă în parteneriat cu instituțiile din țara și străinătate; 
  • inițiază și sprijină proiecte și programe de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare; 
  • propune zone de obiceiuri și tradiții populare protejate din cadrul județului; 
  • efectuează studii și cercetări privind obiceiurile, tradițiile populare și meșteșugărești tradiționale;
  • inițiază și aplică programe pentru conservarea și protejarea acestora.