ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

administrator 18.09.2017

Compartimentul  Asociaţii de Proprietari din cadrul Municipiului Reșița urmărește  îndeplinirea următoarelor obiective: 

 • ÎNDRUMAREA ŞI SPRIJINIREA ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI PENTRU REORGANIZAREA ACESTORA ÎN ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

Referitor la acest obiectiv, se  acordă  consultanţă  economică şi juridică în vederea transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, după cum urmează: 

 • punerea la dispoziţie pe suport de hârtie sau informatic a documentaţiei  privind statutul, acordul de  asociere, procesul verbal de constituire, actul de constituire;
 • acordarea avizului favorabil  în vederea depunerii documentației la Judecătoria Reșița,  pentru obținerea  personalității juridice. 

 

 • EFECTUAREA DE CONTROALE FINANCIAR-CONTABILE ŞI DE GESTIUNE ASUPRA PATRIMONIULUI ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI,  la cerere sau din oficiu, în temeiul art. 55 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu privire la: 
  • verificarea modului de calcul, repartizare şi încasare al cotelor de contribuţii de cheltuieli; 
  • verificarea debitelor unor proprietari; 
  • verificarea modului de calcul al lucrărilor de reparaţii, efectuate de unele asociaţii; 
  • restituiri cheltuieli  c.p.i. la solicitarea unor asociaţii, pentru spaţiile proprietate a Municipiului Reșița;  

Pentru încălcarea actelor normative  privind gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti de către administratori, Compartimentul Asociații de Proprietari  aplică amenzi contravenționale, potrivit HCL 95/2016. 

 • ASIGURAREA SOLUŢIONĂRII PETIŢIILOR ÎN TERMENELE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE 

Compartimentul  Asociaţii de Proprietari soluționează în limita competențelor, cereri, sesizări, petiţii, adresate de către proprietari/locatari, reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, instituţii, Servicii publice din subordinea Consiliului Local, în termenul prevăzut de lege. 

 • ASIGURAREA RELAŢIILOR CU PUBLICUL 

Compartimentul  Asociaţii de Proprietari, în cadrul programului zilnic cu publicul (8:00-12:00), urmărește  realizarea următoarelor deziderate: 

 • oferă  informaţiile necesare lămuririi unor probleme sau soluţionării sesizărilor privind neregulile din cadrul asociaţiilor de proprietari/locatari, referitoare la: proprietatea comună,  calculul cotelor de contribuții de cheltuieli,   reparaţii lift,  acoperiş, ocuparea în mod abuziv a uscătoriilor,  modalitatea de recuperare a  debitelor, sau nemulţumirile faţă de furnizorii  prestatori de servicii;  
 • mediază  conflicte între membrii asociaţiilor de proprietari/locatari, între membrii asociaţiilor de proprietari/locatari şi reprezentanţii acestora (preşedinte, comitet executiv, comisie de cenzori) şi între  membrii asociaţiilor de proprietari/locatari şi administratori, inclusiv; 
 • sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari/locatari în rezolvarea problemelor cu care acestea se  confruntă  prin deplasări la faţa locului, în acest fel rezolvându-se problemele sesizate în limitele prevăzute de lege şi în limita competenţelor; 
 • participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari/locatari, pe baza solicitărilor  scrise ale acestora sau organizarea/convocarea  de către instituţia noastă a unor întâlniri, în vederea rezolvării unor probleme cu care aceştia s-au confruntat.