RELAȚII CU PUBLICUL

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI
administrator 20.04.2017
COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI

Este locul unde  se pot obține informații legate de activitatea compartimentelor din cadrul  primăriei, de asemenea, oferă cetățenilor posibilitatea de a obţine informații şi pliante cu acte necesare/ cereri tipizate privind activitatea de comerț (autorizație privind orarul de funcționare, vizare autorizație privind orarul de funcționare, anulare autorizație privind orarul de funcționare, completare/modificare orar de funcționare), asistență socială (alocație de stat, acordarea îndemnizației de creștere a copilului până la doi ani, alocație pentru susținerea familiei, acordare stimulent, acordarea drepturilor conform Legii 448/2006), stare civilă (încheierea căsătoriei) sau urbanism (certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, prelungiri certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare, avize de urbanism şi publicitate temporară, certificate de atestare a edificării/extinderii construcției, adeverințe nomenclator stradal, începeri lucrări).

 1. Oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, aprobări care potrivit legii intră în competenţa Primăriei sau Consiliului Local;
 2. Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor instituţii de pe raza municipiului Reşiţa, în măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a compartimentului;

 3. Preia/eliberează documentaţiile de urbanism;

 4. Asigură înscrierea cetăţenilor pentru programul de audienţe al viceprimarilor şi secretarului;

 5. Participă la programul de audienţe al viceprimarilor şi secretarului, întocmeşte fişele de audienţă şi le expediază seviciilor cărora le-au fost repartizate spre soluţionare;

 6. Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la stadiul în care se află soluţionarea unui act sau al unui dosar depus la Primarie;

 7. Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor ce sunt adresate Primăriei Municipiului Reşiţa;

 8. Urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termenul legal a răspunsului; răspunsul va fi întocmit în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;

 9. Întocmeşte un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor;

 10. Îndeplinește atribuții privind aplicarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întocmind toate documentele care se impun în acest sens;

 11.  Asigură consilierea cetăţenilor în rezolvarea problemelor încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;

 12. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

 

II.  Telefonul cetățeanului: 0255 /221964, 0800410010 (Tel.Verde) 

 1. Preia mesajele cetăţenilor, le înregistrează şi le repartizează serviciilor competente în vederea soluţionării.

 

III.  Programul de primire și eliberare documente la Compartiment Relații cu Publicul și Informare Cetățeni

Luni - Joi: 08:00 – 16:00

Vineri: 08:00 – 13:00