STRUCTURĂ PRIMĂRIE

administrator 20.04.2017
DENUMIRE SERVICU  COMPARTIMENT/ BIROU ADRESA E-mail TELEFON FAX
PRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetprimar@primariaresita.ro,  255212655 255212655
VICEPRIMAR     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetviceprimar@primariaresita.ro 255223603 255223603
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A secretar@primariaresita.ro 0255213278 int.112, 129 255213278
ADMINISTRATOR PUBLIC     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A claudiu.kiss@primariaresita.ro 255212655 255212655
    COMPARTIMENT CABINET PRIMAR Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetprimar@primariaresita.ro 255212655 255212655
    COMPARTIMENT VICEPRIMARI Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A cabinetviceprimar@primariaresita.ro 255223603 255223603
    COMPARTIMENT CONTROL    INTERN MANAGERIAL Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A controlintern@primariaresita.ro     
    COMPARTIMENT AUDIT   PUBLIC  INTERN Str. Petru Maior Nr. 2 audit@primariaresita.ro 0255220546 int.30  
    COMPARTIMENT COMUNICARE, RELATII CU PRESA SI EVENIMENTE PUBLICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A biroupresa@primariaresita.ro    
DIRECŢIA URBANISM     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A urbanism@primariaresita.ro  arhitectsef@primariaresita.ro 255210951  
DIRECTIA JURIDICA BIROU CONTENCIOS ADMINISTRATIV   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A juridic@primariaresita.ro 025511692 int.172  
  BIROU ELABORARE DOCUMENTE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA COMPARTIMENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A administratie@primariaresita.ro 0255211692 int.123  
  BIROU CONTRACTARE SERVICII SOCIALE , TRANSPARENTA DECIZIONALA, SECURITATE DOCUMENTE SI ARHIVA   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A centru@primariaresita.ro 255221694 255221964
DIRECTIA INVESTITII SI MOBILITATE URBANA SERVICIUL INVESTITII   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A servinv@primariaresita.ro 255216627 255216627
  SERVICUL GOSPODARIE URBANA BIROU ACTIVITATI MEDIU, MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI RELATII CU OPERATORII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A gospodarie@primariaresita.ro 0255211692 int. 110  
    COMPARTIMENT MEDIU Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A mediu@primariaresita.ro 0255211692 int.173  
    COMPARTIMENT RELATII CU OPERATORII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A gospodarie@primariaresita.ro 0255211692 int.110  
    COMPARTIMENT PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A scup@primariaresita.ro 0255211692 int.125  
    COMPARTIMENT PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A transport@primariaresita.ro 255210258 255210258
    COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A iluminat@primariaresita.ro 255210258 255210258
0255211692 int.125
    COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI Str. Petru Maior Nr.2 asociatiadeproprietari@primariaresita.ro 0255220546 int.21  
DIRECȚIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE   COMPARTIMENT BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, ORGANIZARE, PLANIFICARE, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.9 buget@primariaresita.ro 0255211692 int.120  
    COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, VENITURI SI EVIDENTA PATRIMONIU Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.9 contab.patrimoniu@primariaresita.ro 0255211692 int.174  
    COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, VENITURI IMPOZITE SI TAXE Piața 1 Decembrie 1918 Nr.9 impozite.taxe@primariaresita.ro 0255211692 int.118  
    COMPARTIMENT AUTORIZARE. COMERT SI ACTIVITATI ECONOMICE Str. Petru Maior Nr.2 comert@primariaresita.ro 0255220546 int.38  
    COMPARTIMENT INTRETINERE BAZA MATERIALA SI ADMINISTRATIV Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.9      
  SERVICIUL GESTIONAREA RESURSELOR UMANE, SALARIZARE   Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A resurse.umane@primariaresita.ro 255221677 355080288
DIRECTIA DE DEZVOLTARE LOCALA SI INSTITUTIONALA   BIROUL PARTENERIATE SI RELATII EXTERNE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A      
  SERVICIUL PROIECTE CU FINANTERE EXTERNA SI STRATEGII COMPARTIMENT ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A proiecte@primariaresita.ro    
    COMPARTIMENT STRATEGII Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A      
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE   BIROU ACHIZITII PUBLICE Str. Petru Maior Nr.2 achizitii@primariaresita.ro 255216132  
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT COMPARTIMENT VANZARI LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE   Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 255220546 int.12, 18  
  SERVICIU CADASTRU, GIS, CONTRACTE TERENURI, REGISTRU SPATII VERZI SI REGISTRU AGRICOL COMPARTIMENT CADASTRU, GIS, CONTRACTE TERENURI SI REGISTRU SPATII VERZI Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro    
    COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 0255220546 int.26  
  COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT   Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro    
  SERVICIU PARCARI COMPARTIMENT PARCARI PUBLICE Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 0255220546 int.20  
    COMPARTIMENT PARCARI DE DOMICILIU Str. Petru Maior Nr.2 patrimoniu@primariaresita.ro 0255220546 int.20  
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIU IMPOZITE SI TAXE COMPARTIMENT PERSOANE FIZICE Piata 1 Decembrie 1918 nr.9 impozite.taxe@primariaresita.ro 255211690 255211690
    COMPARTIMENT PERSOANE JURIDICE Piata 1 Decembrie 1918 nr.9 impozite.taxe@primariaresita.ro 255211690 255211690
    COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE ZONA GOVANDARI PERSOANE FIZICE B-dul Republicii nr.18 impozite.taxe@primariaresita.ro 255217165 255217165
  SERVICIU JURIDIC, EXECUTARI SILITE COMPARTIMENT URMARIRE BUNURI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE Piata 1 Decembrie 1918 nr.9 juridic.executari@primariaresita.ro 255211690  
DIRECTIA POLITIA LOCALA BIROU DE ORDINE  PUBLICA, SIGURANTA RUTIERE, CONTROL TRAFIC SI DISPECERAT COMPARTIMENT ORDINE PUBLICA SI DISPECERAT B-dul A.I.Cuza nr.39 politialocala@primariaresita.ro 255225445 255225445
    COMPARTIMENT SIGURANTA RUTIERA SI CONTROL TRAFIC B-dul A.I.Cuza nr.39 politialocala@primariaresita.ro 255225445 255225445
  BIROU INSPECTIE COMERCIALA, URMARIRE DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AFISAJ STRADAL, PROTECTIA MEDIULUI SI EVIDENTA PERSOANEI   B-dul A.I.Cuza nr.39 politialocala@primariaresita.ro 255225445 255225445
DIRECTIA GENERALA INVATAMANT, CULTURA, TINERET, SPORT SI CULTE DIRECTIA INVATAMANT, RELATII INTERINSTITUTIONALE, CULTE, SPORT SI TINERET COMPARTIMENT INVATAMANT, CULTURA, SPORT, TINERET SI CULTE Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A educatie@primariaresita.ro 355429868 355429868
    BIROU ACTIVITATI SPORTIVE, BAZINUL DE INOT     355882138  
    CINEMATOGRAF DACIA     255215215  
    SERVICIU PENTRU ADMINISTRAREA GRADINII ZOOLOGICE "PROFESOR IOAN CRISAN"        
SERVICIUL PUBLIC "SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA" RESITA   BIROU ASISTENTA MEDICALA PREUNIVERSITARA Piata Republicii nr.17 svsu@primariaresita.ro 255214800  
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR RESITA     B-dul A.I.Cuza nr.39 evidentapersoanelor@primariaresita.ro 355080246 255212695
    COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR B-dul A.I.Cuza nr.39 evidentapersoanelor@primariaresita.ro 355080241  
    COMPARTIMENT STARE CIVILA B-dul A.I.Cuza nr.39 evidentapersoanelor@primariaresita.ro 355080241