REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE HOTĂRÂRILOR AUTORITĂŢII DELIBERATIVE ŞI DISPOZIŢIILOR AUTORITĂŢII EXECUTIVE - NORMATIVE

administrator 30.01.2020