REGISTRUL PRIVIND ÎNREGISTRAREA REFUZURILOR DE A SEMNA/CONTRASEMNA/AVIZA ACTELE ADMINISTRATIVE, PRECUM OBIECŢIILE CU PRIVIRE LA LEGALITATE, EFECTUATE ÎN SCRIS

administrator 30.01.2020