STARE CIVILĂ

administrator 28.08.2017

Compartimentul de Stare Sivilă eliberează certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces, adeverințe de înhumare, extrase multilingve de naștere, căsătorie, deces, adeverințe privind statutul civil (anexa 9), livrete de familie, certificate de divorț, certificate care atestă componența familiei, anexa 24 – sesizarea privind deschiderea procedurii succesorale.