DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ - ELIBERARE CERTIFICAT DE DIVORȚ

administrator 13.07.2020

 

DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ - ELIBERARE CERTIFICAT DE DIVORȚ

 administrator  13.07.2020

Acte necesare pentru divorţul pe cale administrativă

  • cerere tip (anexăm document);
  • certificate de naştere şi căsătorie ale soţilor, originale şi copii;
  • documentele cu care se face dovada identităţii, originale şi copii;
  • declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate (anexăm document);
  • declaraţie de menţinere a cererii de divorţ (anexăm document);
  • declaraţie de renunţare la cererea de divorţ (anexăm document);
  • declaraţie de stabilire a domiciliului comun al soţilor la divorţ (anexăm document);

În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt. Taxa pentru divorţ  în cuantum de 500 lei se achită la casieria din incinta Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Reşiţa.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița , bd.A.I.Cuza nr.39.

Termen de eliberare: 38 zile calendaristice