ÎNSCRIEREA SCHIMBĂRII DE NUME SAU PRENUME INTERVENITĂ ÎN STRĂINĂTATE

administrator 13.07.2020

 

ÎNSCRIEREA SCHIMBĂRII DE NUME SAU PRENUME INTERVENITĂ ÎN STRĂINĂTATE

Acte necesare pentru înscrierea schimbării de nume sau prenume intervenită în străinătate

  • cerere scrisă de solicitare a aprobării înscrierii menţiunii de schimbare a numelui sau prenumelui intervenită în străinătate; 
  • actul de identitate al solicitantului sau al mandatarului, original şi  copii (dacă cererea se face de altă persoană împuternicită);   
  • documentul de schimbare de nume sau prenume cu apostilă sau supralegalizare, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, în original, copie şi traducere autentificată de un notar public din România; 
  • procură specială autentificată de un notar public, în cazul în care cererea se face de altă persoană, apostilată sau supralegalizată, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă; 
  • certificatul de naştere şi căsătorie, original şi copii.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița , bd.A.I.Cuza nr.39.