ÎNREGISTRAREA NAŞTERII - ELIBERARE CERTIFICATE DE NAȘTERE

administrator 13.07.2020

 

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, semnătura şi parafa medicului;
  • actele de identitate ale părinţilor-originale şi copii ;
  • certificatul de căsătorie-original şi copie ;
  • declaraţia de stabilire domiciliu în cazul în care părinţii au domicilii diferite; 
  • declaraţii de naţionalitate-în cazul în care părinţii au naţionalităţi diferite;
  • declaraţie de întârziere pentru înregistrarea nou născutului-în cazul în care declararea naşterii se face după termenul prevăzut de lege;
  • declaraţie de recunoaştere pentru înregistrarea nou născutului-în cazul în care parinţii sunt necăsătoriţi.

 

Termenul pentru declararea naşterii copilului este:

    a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

    b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

    c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile;

    d) 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

 

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița , Bd.A.I.Cuza nr.39.


 

Termen de eliberare duplicate Stare Civilă - pentru Reşiţa maxim - 2 zile lucrătoare

                                                                        - alte localităţi - 30 zile 

Transcriere certificate de Stare Civilă procurate în străinătate - până la 30 de zile calendaristice

 

Programări se pot face pe e-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080241

 

NOTĂ:
Neînregistrarea în termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 – 500 lei