TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

administrator 13.07.2020

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

a)  Acte necesare pentru transcrierea certificatului (extrasului) de naştere emis de autorităţi străine, în situaţia în care naşterea s-a produs în străinătate

 • cerere tip (anexăm document);
 • certificatul de naştere, apostilat sau supralegalizat, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, original, copie  şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de naştere multilingv (nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română);
 • certificatele de naştere şi de căsătorie ale părinţilor, originale şi copii;
 • actele de identitate sau paşapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care au calitate de părinţi, original și copie;
 • adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în ţară, în cazul în care părintelui are statutul de cetăţean român cu domicilul în străinătate;
 • declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului, cu privire la domiciliul minorului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite;(anexăm document)
 • declaraţie de naţionalitate (anexăm document);
 • procură specială autentificată de notari publici din ţările emitente care să aibe aplicată apostilă conform Convenţiei de la Haga, sau eliberată de misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României, în cazul în care cererea se depune de către o de altă persoană decât părinţii;
 • actul de identitate al persoanei împuternicite, original şi copie;
 • taxă verificare şi avizare dosar transcriere percepută de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, în cuantum de 70 lei, care se achită la sediul situat în Reşiţa, B-dul A.I.Cuza nr.39.
 • taxă depunere transcriere 50 lei.
 • Taxă eliberare certificat 20 lei

 

b) Acte necesare pentru transcrierea certificatului (extrasului) de căsătorie emis de autorităţi străine, în situaţia în care căsătoria s-a produs în străinătate

 • cerere tip (anexăm document);
 • certificatul de căsătorie (extrasul), apostilat sau supralegalizat, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, original, copie şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de căsătorie multilingv (nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română); 
 • certificatele de naştere ale soţilor-originale şi copii (în cazul soţului/soţiei cetăţean străin certificatul de naştere, apostilat sau supralegalizat, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de naştere multilingv - nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română);
 • actele de identitate sau paşapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care au calitate de soţi, originale și copii;             
 • adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în ţară, în cazul în care transcrierea este solicitată de soţul cetăţean român cu domiciliul în străinătate;  
 • declaraţie notarială a soţilor, cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român cu privire la numele purtat după căsătorie în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
 • declaraţie naţionalitate (anexăm document);
 • declaraţie notarială a soţilor referitoare la regimul matrimonial;
 • procură specială autentificată  de un notar public, în cazul în care cererea se face de altă persoană decât titularul, apostilată sau supralegalizată, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă;
 • actul de identitate al persoanei împuternicite, original şi copie ;
 • alte documente necesare: dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dovada schimbării numelui, original și copie;
 • taxă verificare şi avizare dosar transcriere percepută de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin,în cuantum de 70 lei, care se achită la sediul  situat în Reşiţa, B-dul A.I.Cuza nr.39
 • taxă depunere transcriere 50 lei.
 • Taxă eliberare certificat 20 lei

 

c) Acte necesare pentru transcrierea certificatului (extrasului) de deces emis de autorităţi străine, în situaţia în care decesul s-a produs în străinătate

 • cerere tip (anexăm document);
 • certificatul de deces, apostilat sau supralegalizat, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, original, copie şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de deces multilingv (nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română);
 • actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
 • actul de identitate al persoanei decedate, original şi copie;
 • certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate, original şi copie;
 • declaraţie naţionalitate (anexăm document);
 • procură specială autentificată în cazul în care cererea se face de altă persoană decât cea îndreptăţită de lege, apostilată sau supralegalizată, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă;
 • taxă verificare şi avizare dosar transcriere percepută de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, în cuantum de 70 lei, care se achită la sediul situat în Reşiţa, B-dul A.I.Cuza nr.39.
 • taxă depunere transcriere 50 lei.
 • Taxă eliberare certificat 20 lei

 

d) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă  eliberate de autoritățile străine pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a  acordat cetătenia română

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul conform al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul conform al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;

b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

c) domiciliul stabilit după redobândirea cetăţeniei române în temeiul prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul în care persoanele deţin paşaport în care este menţionat domiciliul din străinătate, competenţa aparţine Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Înscrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs şi s-au înregistrat actele sau faptele de stare civilă se află în

În situaţiile susmenționate cererea de transcriere/înscriere a certificatelor /extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România.

Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita şi personal.

 

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița ,bd. A.I.Cuza nr.39.


Transcriere certificate de Stare Civilă procurate în străinătate - până la 30 de zile calendaristice

Programări se pot face pe e-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080241