EVIDENȚA PERSOANELOR SI STARE CIVILĂ

administrator 20.04.2017
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor asigură: întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor și faptelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, cărților de identitate provizorii, înscrie mențiunile privind stabilirea reședinței persoanelor, furnizează, în condiţiile legii, date cu caracter personal către autorități, instituții publice și cetățeni.


30.11.2020 – 01.12.2020 ÎNCHIS