ÎNREGISTRAREA DECESULUI - ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES

administrator 13.07.2020

 

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

    a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnatã cauza decesului, fãrã prescurtãri, înscrisã cu majuscule;

    b) certificatul de naştere şi de cãsãtorie, dupã caz;

    c) actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie;

    d) livret militar al celui decedat sau adeverința de recrutare (pentru persoanele de sex masculin cu vârsta până la 50 ani);

    e) fotocopia actului de identitate al declarantului.


În cazurile când decesul se datoreazã unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care sã rezulte cã una dintre aceste autoritãţi a fost sesizatã despre deces.


În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 3 zile, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

 

 

Termenul legal pentru înregistarea decesului este:

  • 3 zile de la data încetãrii din viaţã a persoanei,  pentru situaţia în care cauza decesului este naturalã;
  • 3 zile de la data eliberării certificatului constatator al decesului, când decesul se datoreazã unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul gãsirii unui cadavru

 

Odată cu eliberarea certificatului de deces se eliberează și adeverința de înhumare.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița, bd. A.I.Cuza nr.39.

 

Termen de eliberare duplicate Stare Civilă - pentru Reşiţa maxim - 2 zile lucrătoare

                                                                        - alte localităţi - 30 zile 

Transcriere certificate de Stare Civilă procurate în străinătate - până la 30 de zile calendaristice

 

Programări se pot face pe e-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080241

                                                                     Certificatul de deces se elibereaza in aceeași zi

 

Actul de deces se întocmeşte la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor, în a cărui rază s-a produs decesul ori a fost  găsit cadavrul.