DIVORŢUL PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

administrator 13.07.2020

 

DIVORŢUL PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

Acte necesare pentru divorţul pronunțat în străinătate

  • cerere scrisă pentru aprobarea înscrierii menţiunii de divorţ; 
  • actul de identitate al solicitantului sau al mandatarului, original şi  copii (dacă cererea se face de altă persoană împuternicită);
  • sentinţa de divorţ cu apostilă, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberată de autorităţile străine definitivă şi irevocabilă, original, copie  şi traducere autentificată de un notar public din România;
  • declaraţie notarială din partea ambilor soţi, cetăţeni români, din care să reiese numele de familie al soţilor după divorţ;
  • certificatul de naştere şi căsătorie ale soţilor cetăţeni români, originale şi copie;
  • procură specială autentificată de un notar public, în cazul în care cererea se face de altă persoană, apostilată sau supralegalizată, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița , bd.A.I.Cuza nr.39.

Termen de eliberare: 30 zile calendaristice

 

Informații suplimentare pot fi solicitate pe e-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080241