ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SESIZĂRII PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE (ANEXA 24)

administrator 13.07.2020
  • cerere scrisă pentru solicitarea anexei 24;   
  • actul de identitate al solicitantului şi ale moştenitorilor-originale şi  copie;
  • certificatul de deces-original şi  copie;
  • actul de proprietate care face obiectul succesiunii-original şi  copie .

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița, bd.A.I.Cuza nr.39.

Termen de eliberare:30 zile calendaristice

     

Programări se pot face pe e-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080241