ELIBERAREA CERTIFICATULUI CARE ATESTĂ COMPONENŢA FAMILIEI

administrator 13.07.2020

Acte necesare pentru eliberarea certificatului care atestă componenţa familiei

  • cerere tip (anexăm document);
  • actul de identitate al solicitantului, original şi  copie;
  • actul de identitate al mandatarului, original şi  copie (în situaţia în care cererea se depune de altă persoană împuternicită);
  • actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, originale şi  copii;
  • certificatele de stare civilă ale tuturor membrilor familiei, originale şi copii;
  • declaraţie notarială din partea petentului (soţ/soţie,mamă/tată), din care să reiesă componenţa familiei;
  • declaraţii notariale din partea tuturor membrilor familiei cetăţeni majori (pentru copii minori declaraţia este dată de unul dintre părinţi), din care să reiese că sunt de acord cu furnizarea de date cu caracter personal, în condiţiile Legii 677/2001;
  • sentinţă de divorţ, dacă este cazul, original și copie;
  • sentinţe judecătoreşti de încredinţare minor sau stabilire domiciliu minor, dacă este cazul, original și copie.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița , bd.A.I.Cuza nr.39.

Termen de eliberare: 7 zile calendaristice

   

Programări se pot face pe e-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro sau la telefon: 0355080241

 

Descarcă fișierele atașate