ÎNSCRIEREA NUMELUI DE FAMILIE SAU PRENUMELUI CU ORTOGRAFIEREA LIMBII MATERNE

administrator 13.07.2020

 

ÎNSCRIEREA NUMELUI DE FAMILIE SAU PRENUMELUI CU ORTOGRAFIEREA LIMBII MATERNE

Acte necesare pentru înscrierea numelui de familie sau prenumelui cu ortografierea limbii materne

  • cerere scrisă de solicitare a aprobării înscrierii menţiunii de ortografierea limbii materne a numelui sau prenumelui;   
  • actul de identitate al solicitantului sau al mandatarului, original şi  copii (dacă cererea se face de altă persoană împuternicită);   
  • traducerea/ortografierea oficială a  numelui  sau  prenumelui, autentificată de un notar public; 
  • consimţământul soţului/soţiei, autentificat de un notar public.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița, bd.A.I.Cuza nr.39.

Termen de eliberare: 7 zile calendaristice

 

Descarcă fișierele atașate