ARHITECT ȘEF (DIRECTIA URBANISM)

administrator 21.04.2017

Acte emise pentru persoane fizice și juridice:

 • Certificat de Urbanism;
 • Autorizație de Construire/Desființare;
 • Aviz de Urbanism;
 • Aviz de Publicitate Temporară;
 • Adeverință de Adresă Poștală;
 • Adeverință de Nomenclatură Stradală;
 • Aviz de Oportunitate;
 • Avizul Arhitectului Șef;
 • Avizarea documentațiilor de Urbanism;
 • Regularizarea taxei la Autorizația de Construire;
 • Prelungiri Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire;
 • Certificat de Atestare a Edificării.

 

Regulamente