OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PUBLICITATE

administrator 03.10.2017

Documentele necesare:

  • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
  • Copie după actul de identitate;
  • Copie act înregistrare firmă;
  • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni;
  • Copie după contractul de închiriere/comodat;
  • Memoriu tehnic/justificativ/arhitectural/general cu descrierea mijlocul de publicitate și a amplasamentului;
  • Plan de încadrare în zonă, ortofoto plan (imagine satelit Google Maps)
  • Plan de situație pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare al mijlocului de publicitate și cotat față de repere fixe identificabile ortofoto plan (imagine satelit Google Maps);
  • Imagini foto ale locației, propunerea și dimnesiunile mijlocului de publicitate;
  • Dovada plății pentru eliberarea Certificatului de Urbanism pentru publicitate.

Planul de încadrare în zonă și de situație, cât și memoriul, pot fi întocmite și de către beneficiar, nefiind necesară contractarea unui proiectant autorizat.

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul de Urbanism se poate elibera în 3 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 500 RON.

 

Descarcă fișierele atașate