OBŢINEREA AVIZULUI DE URBANISM

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

 • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie act înregistrare firmă;
 • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni;
 • Contract de concesiune/închiriere;
 • Memoriu tehnic;
 • Planul de încadrare în zonă;
 • Planul de situație pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare și cotat față de repere fixe identificabile;
 • Certificat fiscal;
 • Acord Proprietar/Asociația de proprietari/vecini;
 • Documentația tehnică cuprinzând planurile de arhitectură;
 • Dovada plății pentru eliberarea avizului de urbanism.

 

Observații

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul de eliberare: 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Taxa pentru obținerea Avizului de Urbanism este de 100 RON/an.

Descarcă fișierele atașate