OBȚINEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARĂ

prim_resita 22.01.2018

Documente necesare:

  • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
  • Copie act de identitate solicitant;
  • Copie act înregistrare firmă;
  • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni;
  • Copie contract de închiriere/comodat;
  • Plan de încadrare în zonă, ortofoto plan (imagine satelit Google Maps);
  • Planul de situație pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare al mijlocului de  publicitate și  cotat față de repere fixe identificabile, ortofoto plan (imagine satelit Google Maps);
  • Grafica construcției ce urmează a fi executată.

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE  RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul de eliberare: 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Planul de încadrare în zonă și de situație pot fi întocmite și de către beneficiar nefiind necesară contractarea unui proiectant autorizat.

La anumite categorii de mijloace de publicitate există posibilitatea de plată anticipată pe 1 an.

Descarcă fișierele atașate