OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

administrator 03.10.2017

Documentele necesare:

  • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
  • Copie după actul de identitate;
  • Copie act înregistrare firmă;
  • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni;
  • Copie după contractul de închiriere/comodat;
  • Memoriu tehnic (descrierea sumară a investiției);
  • Plan de încadrare în zonă;
  • Plan de situație pe care va fi marcat vizibil terenul/construcția și cotat față de repere fixe;
  • Suplimentar se poate anexa grafica construcției ce urmează a fi executată;
  • Dovada plății pentru eliberarea Certificatului de Urbanism.

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

 Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul de Urbanism se poate elibera în 3 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 500 RON.

 

Descarcă fișierele atașate