OBŢINEREA AVIZULUI CTATU ÎN VEDEREA OBȚINERII AC

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

  • Cerere tip prin care se solicită Avizul CTATU;
  • Copie după Certificatul de Urbanism;
  • Act de proprietate și/sau dovada dreptului de construire;
  • Documentația tehnică întocmită, semnată și ștampilată în original de specialiști în domeniu, ce conține piese scrise și desenate, conform prevederilor Anexei 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
  • Orice alte planșe pe care beneficiarul/proiectanții le consideră necesare puntru susținerea propunerilor de imagine arhitecturală;
  • Dovada achitării taxei aviz CTATU stabilită prin HCL.

Pentru intrarea în legalitate se mai anexează și

  • Procesul verbal de constatare;
  • Dovada plății amenzii;
  • Fotografii amplasament.

 

Observații: 

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Taxa pentru obținerea avizului CTATU este 50 RON.