ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE NOMECLATURĂ STRADALĂ ȘI ADRESĂ

administrator 03.10.2017
  • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului  solicitării actului;
  • Copie act de identitate solicitant/copie act înregistrare firmă;
  • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni;
  • Plan cadastral cu viza O.C.P.I. în concordanță cu extrasul de Carte Funciară sau plan de situație din documentația tehnică a Autorizației de Construire vizată spre neschimbare;
  • Dovada plății pentru eliberarea adeverinței de nomenclatură stradală și adresă.

Observații

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul de nomenclatură stradală și adresă  se poate elibera în aceeași zi dacă e depus până la ora 12:00 și este achitată taxa de urgență de 50 RON+valoarea certificatului.