ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

administrator 13.07.2020

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexăm document cu obligativitatea de a fi listat faţă-verso);
  • 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii 1 leu

Termen de eliberare: 5 zile calendaristice

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate aveți posibilitatea de a vă programal.

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor