ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA SAU REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

administrator 13.07.2020

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA SAU REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de cetăţenie română;  în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi – original li copie;
  • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii – original și copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate – original și copie;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii – original și copie;
  • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin – original și copie;
  • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz – original și copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei.

 

Notă:

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate.

În situaţia când persoana nu mai deţine permisul de şedere, i se solicită o declaraţie privind condiţiile  în care a pierdut ori i-a fost furat documentul. 

 ÎN SITUAȚIA ÎN CARE GĂZDUITORUL DECLARĂ VERBAL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VA PRELUA CONSIMȚĂMÂNTUL DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU AL AMBILOR SOȚI, CARE COR PREZENTA ȘI DOCUMENTUL JUSTIFICATIV.

OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EDIDENȚĂ A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ A LOCUINȚĂ A FAMILIEI REVINE GĂZDUITORULUI.

 

PENTRU NUDUL PROPRIETAR, DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU SE DĂ DE CĂTRE UZUFRUCTUAR

Termen de eliberare: 14 zile calendaristice

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate aveți posibilitatea de a vă programa.

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor

Descarcă fișierele atașate