ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

administrator 13.07.2020

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul – original și copie;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române – original și copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz – original și copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  •  extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România – original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii -1 leu.

 Notă:

Pentru hotărârile judecătoreşti din care rezultă statutul civil al titularului, pronunţate în spaţiul Uniunii Europene şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate, iar pentru cele pronunţate în afara spaţiului Uniunii Europene este necesar exequatorul, învestit cu formulă executorie respectiv recunoaşterea sentinţei de către autorităţile judecătoreşti competente.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE GĂZDUITORUL DECLARĂ VERBAL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VA PRELUA CONSIMȚĂMÂNTUL DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU AL AMBILOR SOȚI, CARE COR PREZENTA ȘI DOCUMENTUL JUSTIFICATIV.

OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EDIDENȚĂ A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ A LOCUINȚĂ A FAMILIEI REVINE GĂZDUITORULUI.

 

PENTRU NUDUL PROPRIETAR, DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU SE DĂ DE CĂTRE UZUFRUCTUAR

Termen de eliberare: 5 zile calendaristice

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate aveți posibilitatea de a vă programa.

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor