ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

administrator 13.07.2020

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate;

- certificatul de naştere – original și copie ;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original și copie;

-certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz – original și copie;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă original și copie ; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei.

 

Notă:

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În cazul furtului se prezintă dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul şi un document emis de instituţii sau autorităţi cu fotografie de dată recentă (paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ), original şi copie.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, care se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de  evidenţă a persoanelor, iar în situaţia când găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notar public, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE GĂZDUITORUL DECLARĂ VERBAL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VA PRELUA CONSIMȚĂMÂNTUL DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU AL AMBILOR SOȚI, CARE COR PREZENTA ȘI DOCUMENTUL JUSTIFICATIV.

OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EDIDENȚĂ A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ A LOCUINȚĂ A FAMILIEI REVINE GĂZDUITORULUI.

 

PENTRU NUDUL PROPRIETAR, DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU SE DĂ DE CĂTRE UZUFRUCTUAR

Termen de eliberare: 14 zile calendaristice

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate aveți posibilitatea de a vă programa:

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor

 

Descarcă fișierele atașate