ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

administrator 13.07.2020

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Domunte necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naştere – original și copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original și copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz – original și copie;
  •  certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate - original;
  •  extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă – original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română – original și copie;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine – original și copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei.

Termen de eliberare: 14 zile calendaristice

 

Notă:

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE GĂZDUITORUL DECLARĂ VERBAL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VA PRELUA CONSIMȚĂMÂNTUL DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU AL AMBILOR SOȚI, CARE COR PREZENTA ȘI DOCUMENTUL JUSTIFICATIV.

OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EDIDENȚĂ A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ A LOCUINȚĂ A FAMILIEI REVINE GĂZDUITORULUI.

 

PENTRU NUDUL PROPRIETAR, DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU SE DĂ DE CĂTRE UZUFRUCTUAR

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate aveți posibilitatea de a vă programa.

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor