ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

administrator 13.07.2020

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE

 DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexăm document cu obligativitatea de a fi listat faţă-verso);
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă – original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei

Termen de eliberare: 14 zile calendaristice

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate aveți posibilitatea de a vă programa.

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor