ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DISPECERAT TAXI

prim_resita 26.01.2018

Documente necesare:

  • Solicitarea operatorului;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerţului (cod unic de înregistrare);
  • Declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare, conform Anexei nr. 8.1;
  • Copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
  • Copia contractelor de muncă a operatorilor radiotelefonişti autorizaţi;
  • Copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;
  • Declaraţia pe propria răspundere privind conformitatea documentelor, semnată şi ştampilată de persoana juridică, conform Anexei nr. 8.2.