VIZAREA AUTORIZAȚIILOR TAXI

administrator 17.11.2017

Documente necesare:

Acte firma

 • Autorizatia taxi în original, emisa de Primaria Municipiului Resita;
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator  (CUI );
 • certificat fiscal al transportatorului autorizat, privind impozitul si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (emis de Directia Impozite si Taxe Corp II Primarie);
 • declaratie pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind mentinerea valabilitatii documentelor în conditiile de acordare ale fiecarei autorizatii taxi (se completeaza la depunerea dosarului);
 • contract de dispecerizare vizat de o asociatie profesionala reprezentativa;
 • dovada parcarii la domiciliu (sau contract închiriere spatiu pt. parcare, dupa caz);
 • copie chitanta plata taxe vizare autorizatie;
 • completare cerere de viza anuala (se completeaza la depunerea dosarului);

 

Acte șofer (pentru fiecare șofer în parte - unde este cazul)

 • copie atestat profesional al soferului - valabil;
 • copie aviz medical  al taximetristului (emis de Cabinet Siguranta Circulatiei) – valabil 1 an (se va prezenta obligatoriu si originalul pentru verificare);
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 ani (se va prezenta obligatoriu și originalul pentru verificare);
 • copie cazier auto - emis de Politia Mun. Resita;
 • copie cazier judiciar,
 • copie buletin sofer;
 • copie permis sofer;
 • Dacă șoferul este nou pe firmă: contract de muncă (8ore/zi) + Revisal + anexa 6a + chianță achitat 40 lei;

 

Acte autovehicul (pentru fiecare autovehicul în parte - unde este cazul)

 • copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil);
 • copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român;
 • copie asigurare RCA - valabila;
 • copie asigurare bagaje - valabila;
 • buletin de instalare taximetre conform specificatiilor de tarif afisate;

 

Nota: - Toate copiile xerox se vor data, semna si stampila de transportator, cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”;

 1. Documentele se vor depune în ordinea sus-mentionata, într-un plastic transparent, completat în totalitate (toate rubricile, fata/verso);
 2. Conform art. 44 alin.(3) din Ordinul MIRA nr. 356/2007 documentele depuse se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. În caz de neconcordanta între documentele prezentate, precum si în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu vizarea autorizatiei taxi si a autorizatiei de transport se vor respecta  prevederile din Ordinul MIRA nr. 356/2007  - CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul.