TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

administrator 10.10.2017

Activitatea compartimentului:

 • se eliberează, conform H.C.L. nr. 266/2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și nr. 3 la H.C.L. NR. 69/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza municipiului Reşiţa, cu modificările și completările ulterioare, următoarele acte:
  • autorizații de transport cu copiile conforme respectiv autorizațiile taxi;

  • caziere profesionale;

  • autorizații de dispecerat taxi;

  • rent a car;

 •  se înregistrează și radiază vehicule, mopede, utilaje în baza H.C.L. 122/2007 - Regulament de înregistrare și radiere a vehiculelor stabilit de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • se eliberează autorizații de liber acces, acorduri de circulație și autorizații speciale de transport cu greutate și/sau gabarit depășit, conform Regulament aprobat prin H.C.L. nr. 210/2016, modificat prin H.C.L. nr. 238/2017.

 • autorizează serviciile regulate de transport public local de persoane definte prin Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local de persoane.