AUTORIZAȚII DE LIBER ACCES, ACORDURI DE CIRCULAȚIE ȘI AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT CU GREUTATE ȘI SAU GABARIT DEPĂȘIT

administrator 17.11.2017
conform Regulament aprobat prin H.C.L. nr. 210/2016, modificat prin H.C.L. nr. 238/2017.
 
Se asigură permanență la preluare/eliberarea autorizațiilor de trafic greu pe perioada programului de lucru.
Cererile pot fi transmise și pe mail la transp@primariaresita.ro, urmând a fi prelucrate în următoarea zi lucrătoare.
 
 • Eliberarea unui acord de circulație, autovehicule cu masă totală maximă autorizată între 3,5 tone şi 7,49 tone pe raza municipiului reşiţa, pentru străzile unde accesul acestora este restricționat
  • Documente necesare:
   • cerere;
   • copie talon maşină sau carte de identitate.

 

 • Autorizații de liber acces pentru trafic greu, autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone pe raza municipiului reşiţa
  • Documente necesare:
   • cerere;
   • chitanţă sau OP;
   • copie talon maşină sau carte de identitate pentru fiecare vehicul, inclusiv remorcile și/sau semiremorcile.

 

 • Eliberarea unei autorizaţii speciale de transport cu greutate şi/sau gabarit depăşit în baza o.g. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor
  • Documente necesare 
   • cerere;
   • chitanţă sau OP;
   • copie talon maşină sau carte de identitate pentru fiecare vehicul, inclusiv remorcile și/sau semiremorcile.

 

Achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor se poate face la sediul Primăriei Reşiţa (Tel/Fax 0255/210258) sau prin OP în contul RO10TREZ18121160203XXXXX, CIF PRIMĂRIA REŞIŢA 3228764.

Transmiterea documentelor necesare eliberării unei AUTORIZAȚII (cerere, chitanţă sau OP, copie talon maşină sau carte de identitate pentru fiecare vehicul inclusiv remorcile și/sau semiremorcile), se poate face şi pe e-mail la transport@primariaresita.ro.
 
Începând cu anul 2019 autorizațiile de liberă trecere pentru mașinile peste 7,5 t se pot obține pentru 1 zi și de la stațiile de carburanți Partenere, din locațiile:
- OMV Reșița - Str. Timișoarei nr. 1;
- Petrom - Calea Caransebeșului nr. 6;
- Mol România - Str. Timișoarei nr. 1A;
- Mol România - Str. DN 58B Bld. Republicii;
- Dușan și Fiul - Str. 24 Ianuarie nr. 150;
- Lukoil - Str. Timișoarei nr. 4L;
- Remcor Gaz - Str. Paul Iorgovici nr. 24.