AUTORIZAREA SERVICIILOR REGULATE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE

administrator 17.11.2017

definite prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local de persoane.

Ordinul nr. 353/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local de persoane.

Accesul serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate/regulate speciale se realizează în baza licențelor de traseu acordate într-un număr egal cu numărul de autovehicule necesar pentru efectuarea fiecărui traseu.

Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători se realizează în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

Pentru atribuirea licenței de traseu la serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale operatorul de transport rutier va depune:

  • cerere;

  • contract încheiat cu beneficiarul/beneficiarii transportului din care să rezulte programul de începere/încheierea activităților, programul de intrare/ieșire din schimb;

  • lista autovehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;

  • copiile conforme ale licenței de transport într-un număr egal cu cel al vehiculelor, prezentat în listă;

  • graficul de circulație;

  • tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport (vizat de beneficiar).