STAŢIILE ŞI LOCURILE DE AŞTEPTARE CLIENȚI TAXI DE PE RAZA MUNICIPIULUI REŞIŢA

prim_resita 26.01.2018

 

NR. CRT.

DENUMIRE STAŢIE

NR.

LOCURI

I) TRANSPORT DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

1

MARGINEA

4

2

MUNCITORESC- P-ŢA REPUBLICII

5

3

UNIVESALUL VECHI - VIZAVI STAŢIE PECO

4

4

UNIVESALUL VECHI - ÎN DREPTUL GRADIMEX – PE CAROSABIL

5

5

GARA REŞIŢA SUD

4

6

PARCARE PIAȚA REȘIȚA SUD

3

7

STAȚIE NERA – ÎN SPATE

2

8

CASE S.A.-I.P.J. – PE CAROSABIL

7

9

CASE S.A.-CARREFOUR

1

10

CENTRUL CIVIC- LÂNGĂ HOTEL SEMENIC

16

11

TREZORERIE

3

12

CASA DE CULTURĂ

2

13

UNIVERSITATE-ÎN FAȚA STAȚIEI DE AUTOBUZ

4

14

UNIVERSITATE-ÎN FAȚĂ LA SEDIUL PSD

2

15

UNIVERSITATE-ALVEOLĂ AUTOBUZ – SPRE BL. 800

2

16

UNIVERSITATE-LATERAL (pe STR. E. MURGU)

2

17

STR. 24 IANUARIE- LÂNGĂ S.C.GOSPODARUL S.R.L.

4

18

MOCIUR

3

19

INTIM – 1 - ÎN FATA STAŢIEI DE TRANSPORT LOCAL

                8 – PARCATE PE AL. CRIZANTEMEI

9

20

VICTORIA – STR. PROGRESULUI

20

21

VICTORIA – STAŢIE  DE AUTOBUZ ÎNAINTE DE ALVEOLĂ

3

22

SPITALUL JUDEŢEAN

4

23

GARA REŞIŢA NORD

5

24

COMPLEX COMERCIAL – GARA REŞIŢA NORD –PE TROTUAR

2

25

STAȚIE AUTOBUZ REPUBLICI 23 (ZONA MOTO VELO)

5

26

STAȚIE MOL- CÎLNIC

3

27

PARCARE CALEA CARANSEBEŞULUI (fostul Institut de Proiectare)

5

28

CALEA TIMIŞOAREI- FOSTA FABRICĂ DE PÂINE

2

29

CALEA TIMIŞOAREI- STR. BÂRZĂVIȚEI

3

30

STAŢIE POLIŢIE – B-dul A.I.Cuza  ÎN ALVEOLĂ

4

31

STAŢIE RENK – ÎN DREPTUL Blocului 27

2

32

SALA LIRA – PE TROTUAR

1

33

MIORIŢA – AL. LILIACULUI

4

34

MIORIŢA – ÎN ALVEOLĂ

1

35

STR. P. MAIOR INTERSECȚIE  CU STR. GH. ȘINCAI

3

36

STR. N. TITULESCU intersecție CU STR. REV. DIN DECEMBRIE

3

37

C. CARANSEBEȘULUI DUPĂ SEMAFOR (partea cu A.N.L.-uri)

3

38

SPITALUL VECHI

2

39

AL. MOLIZILOR

2

 

TOTAL

159

II) TRANSPORT DE BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ( MAI MIC SAU EGAL CU 3,5 t)……………….  5

LA ACEASTĂ CATEGORIE DE TRANSPORT REPARTIŢIA LOCULUI DE AŞTEPTARE SE VA FACE LA PLATA AUTORIZAŢIEI DE PARCARE.

_______________________TOTAL GENERAL______________________164______  _____

NOTĂ: LOCURILE DE AŞTEPTARE A TAXIURILOR DE LA PCT. I),  II) SE VOR INDICA ŞI SEMNALIZA CORESPUNZĂTOR PRIN PLĂCUŢE CU INSCRIPŢIA TAXI CARE VOR AVEA PREVĂZUT ŞI NR. DE LOCURI.