PRELUNGIREA AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT SI TAXI INDEPENDENTI, ÎNTREP. INDIVIDUALE, ÎNTREP. FAMILIALE

administrator 17.11.2017

Documente necesare:

Acte transportator autorizat

 • autorizatia taxi în original, emisa de Primaria Municipiului Resita;
 • autorizatia de transport  în original, emisa de Primaria Municipiului Resita;
 • contractul de delegarea gestiunii, în original, emis de Primaria Municipiului Reșița;
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator (CUI);
 • certificat fiscal al transportatorului autorizat, privind impozitul si taxele locale și alte venituri ale bugetului local (emis de Directia Impozite si Taxe Corp II Primarie);
 • certificat de cazier fiscal al transportatorului autorizat – (emis de Administratia Finantelor Publice – formular 504);
 • contract de dispecerizare vizat de o asociatie profesională reprezentativă;
 • contract cu service (care sa contina valabilitatea acestuia);
 • dovada parcării la domiciliu (sau contract închiriere spațiu pentru parcare, după caz);
 • copie chitanță plată taxe prelungire autorizații;

 

Acte coordonator (numai pentru I.I. si I.F.)

 • cazier judiciar al persoanei desemnate;
 • decizia de numire al persoanei desemnate;
 • copie atestat coordonator (certificat de competență profesională);
 • copie contract de munca;
 • copie aviz medical (emis de Cabinet Siguranța Circulației) – valabil 1 an;
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 ani;

 

Acte șofer (pentru fiecare șofer în parte - unde este cazul)

 • copie atestat profesional al șoferului - valabil;
 • copie aviz medical  al taximetristului (emis de Cabinet Siguranța Circulației) – valabil 1 an (se va prezenta obligatoriu și originalul pentru verificare);
 • copie aviz psihologic al taximetristului - valabil 1 ani;
 • copie cazier auto - emis de Poliția Municipiului Reșița;
 • copie cazier judiciar,
 • copie buletin sofer;
 • copie permis sofer;
 • copie contract de munca
 • REVISAL - copie din programul de înregistrare a contractelor de muncă, să se vadă că șoferul este activ pe II sa IF, altul decât reprezentantul;

 

Acte autovehicul (pentru fiecare autovehicul în parte - unde este cazul)

 • copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil);
 • copie cartea autovehiculului deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing (inclusiv acordul firmei de leasing necesar pentru desfașurarea activității de taxi);
 • copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român;
 • copie asigurare RCA - valabilă;
 • copie asigurare bagaje - valabilă;
 • buletin de instalare taximetre conform specificațiilor de tarif afișate;
 • fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat;
 • bon fiscal;
 • Declaratii – Anexe la Regulament - Anexa 3, 4, 5, 6, 6a  (pt șoferii noi ), 7, 8.3.1, 20

 

Nota: - Toate copiile xerox se vor data, semna si stampila de transportator, cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”;

 1. Documentele se vor depune în ordinea sus-mentionata, într-un plastic transparent, completat în totalitate (toate rubricile, față/verso);
 2. Conform art. 44 alin.(3) din Ordinul MIRA nr. 356/2007 documentele depuse se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației taxi. În caz de neconcordanță între documentele prezentate, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se rețin și se retrag de autoritatea de autorizare.

În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu vizarea autorizației taxi și a autorizației de transport se vor respecta  prevederile din Ordinul MIRA nr. 356/2007  - CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul.