ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE DIVIZARE A UNEI AUTORIZAŢII TAXI DE LA O FIRMĂ LA ALTA

prim_resita 26.01.2018

Acte necesare pentru obţinerea aprobării de divizare a unei autorizaţii taxi de la o firmă la alta

  • cerere pentru divizare ( scrisă de administratorul firmei de pe care se divizează autorizaţia taxi sau de către pfa );
  • cui - ambele firme;
  • actele constitutive - ambele firme;
  • certificatele constatatoare – ambele firme;
  • contractul de divizare - întocmit la notar;
  • contractul de cesiune - întocmit între cele 2 firme (semnat şi ştampilat de cele 2 firme) cu părţile sociale pe care le deţine fiecare firmă; (trebuie să aibă nr. de înregistrare de ieşire din firmă);
  • hotărârea   asociaţiilor   firmei   de   pe   care   se   divizează autorizaţia taxi, că sunt de acord cu divizarea acelei autorizaţii taxi. (trebuie să aibă nr. de înregistrare de ieşire din firmă);
  • autorizaţia taxi (originală).