INCLUDEREA UNEI PERSOANE ÎN BAZA DE DATE, ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CAZIERULUI DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

prim_resita 26.01.2018
 1. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională şi nu a avut sancţiuni legate de această activitate, anexa nr. 6a la Regulamentul taxi;
 2. Declaraţie pe propria răspundere  a transportatorului autorizat privind utilizarea conducătorilor auto; - anexa nr. 6 la Regulamentul taxi
 3. Copie atestat profesional, valabil;
 4. Cazier auto sau adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante, ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;
 5. copie cazier judiciar,
 6. Copie contract de muncă, înregistrat in programul Revisal sau copie autorizaţie PF;
 7. Revisal – copie din programul de înregistrare a contractelor de muncă, pentru a verifica dacă şoferul este activ pe firma respectivă;
 8. Copie carte de identitate  şofer;
 9. Copie permis auto şofer;
 10. Copie aviz medical (se va prezenta şi originalul pentru verificare); - valabil 1 an
 11. Copie aviz psihologic; - valabil 1 an
 12. Taxă eliberare cazier – 40 lei.

Dacă şoferul a mai avut cazier de conduită pe altă firmă de taxi, trebuie adus cazierul de conduită profesională vechi şi decizia de încetare a contractului de muncă de pe firma respectivă.

Notă: Transportatorii autorizaţi au obligaţia să înştiinţeze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu intreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare.