PRELUNGIRE ORAR DE FUNCȚIONARE

administrator 29.09.2017

Pentru unităţile de alimentaţie publică în care sunt organizate evenimente speciale, orarul de funcţionare poate fi prelungit, la cererea comerciantului autorizat, cu acordul emitentului autorizaţiei, ţinând seama de respectarea prevederilor privind liniştea şi ordinea publică.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant autorizat deținător al unui spațiu de alimentație publică.

 Pașii ce trebuie urmați

Cererea pentru prelungirea orarului de funcționare, înscris în autorizație, se depune la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307 sau pe adresa de  e-mail: comert@primariaresita.ro.

Acte necesare pentru prelungire orar de funcționare

  • Cerere pentru prelungire orarului de funcționare;
  • Declarație tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul apărării împotriva incendiilor, protecţiei mediului, precum şi reglementările specifice privind ordinea și liniștea publică.