COMPLETARE SAU MODIFICARE AUTORIZAȚIE PRIVIND ORARUL DE FUNCȚIONARE

administrator 29.09.2017

Orice completare și/sau modificare se va declara în baza documentelor justificative iar datele se vor înscrie în autorizația  privind orarul de funcționare.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant care deține  autorizație privind orarul de funcționare și trebuie să facă completări și/sau modificări a datelor înscrise în aceasta.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru completare și/sau modificare a autorizației privind orarul de funcționare se parcurg următorii pași:

1. Depunerea documentației

Solicitarea se poate face de către comerciant la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, în baza cererii și a actelor necesare pentru completare și/sau modificare a autorizației privind orarul de funcționare.

2. Ridicarea autorizației privind orarul de funcționare modificată

Se face de către comerciant la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării.

Acte necesare pentru completare și/sau modificare  autorizație privind orarul de funcționare

  • Cerere pentru completare/modificare autorizație privind orarul de funcționare;
  • Autorizația privind orarul de funcționare vizată pentru punctul de lucru autorizat;
  • Certificatul  de înregistrare - Oficiul Registrului Comerţului;
  • Documentele ce atestă dreptul de folosire și/sau de proprietate a spaţiului/terenului unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic (contract de închiriere, extras C.F., contract de vânzare - cumpărare autentificat, contract de comodat, alte acte doveditoare);
  • Certificat constatator pentru punctul de lucru - Oficiul  Registrului Comerţului, in temeiul legii 359/2004;
  • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, eliberate în condiţiile legii; 
  • Declarație tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor;
  • Taxa completare/modificare autorizaţie - Casierie, Bloc 800 etaj 1.

Notă: Se depun numai actele ce fac obiectul completării/modificării  autorizaţiei  privind orarul de funcţionare.

Unde se depun actele

Actele se depun (în copie xerox) la  Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.