OBȚINERE ACORD PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN ZONE PUBLICE

administrator 29.09.2017

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant care dorește să efectueze activități de comercializare a produselor și serviciilor în zone publice, cu acordul administrației publice locale.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea acordului pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice se parcurg următorii pași:

1. Depunerea documentației

Solicitarea se poate face de către comerciant la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, în baza cererii și a actelor necesare pentru obținerea acordului pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice

2. Ridicarea acordului pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice

Se face de către comerciant la Birou Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.

În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării.

Acte necesare pentru obținerea acordului pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice:

  • Cerere pentru obținere acord pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice;
  • Certificatul  de înregistrare - Oficiul Registrului Comerţului;
  • Certificat constatator - Oficiul  Registrului Comerţului, in temeiul legii 359/2004;
  • Documentele ce atestă dreptul de folosire și/sau de proprietate a spaţiului/terenului unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic (contract de închiriere, extras C.F., contract de vânzare - cumpărare autentificat, contract de comodat, alte acte doveditoare);
  • Aviz de urbanism/Certificat de urbanism şi Autorizaţie de construire - după caz;
  • Autorizația privind orarul de funcționare vizată (copie xerox) - după caz;
  • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, eliberate în condiţiile legii;
  • Declarație tip pe propria răspundere*privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor;
  • Taxa acord - Casierie, Bloc 800, etaj 1.

* privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică - pentru activități desfășurate de alimentație publică cu terasă.

Unde se depun actele

Actele se depun (în copie xerox) la  Birou Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.