ANULAREA AUTORIZAȚIEI PRIVIND ORARUL DE FUNCȚIONARE

administrator 29.09.2017

În cazul încetării  definitive a activității autorizația privind orarul de funcționare se depune la organul emitent.

Cine poate solicita acest serviciu

Comercianții care dețin autorizații privind orarul de funcționare și își înceteazâ activitatea.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru anularea autorizației privind orarul de funcționare se parcurg următorii pași:

1. Depunerea documentației se face de către comerciant  la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.

Acte necesare pentru anulare autorizație de funcționare

  • Cerere pentru anulare autorizație privind orarul de funcționare;
  • Autorizaţia privind orarul de funcţionare vizată (original);
  • Acte doveditoare privind încetarea definitivă a activității la punctul de lucru autorizat - după caz;
  • Dovada publicării pierderii şi declarării nulităţii autorizației privind orarul de funcționare - după caz.

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.